Księga przychodów i rozchodów 

Nasza kompleksowa oferta kancelarii zawiera także dla Państwa dziedzinę, jaką jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, dla klientów w Gdańsku oraz Trójmieście. Księga przychodów i rozchodów służy do bieżącej ewidencji wszelkich operacji gospodarczych, mających miejsce w przedsiębiorstwie czy też spółce, w formie uproszczonej. Jest to rejestracja zatem takich przede wszystkim wydarzeń, jak: przychody ze sprzedaży, zakup towarów lub materiałów, wydatki po dokonaniu transakcji itp. Nie tylko prowadzimy KPiR, lecz także oferujemy w jej zakresie zakładanie oraz wszelką pomoc.

Usługi w zakresie KPiR - zakładanie i prowadzenie księgi

Polegają one na tym, w zakresie KPiR, że zarówno rozpoczynamy rachunkowość, jak i koordynujemy samo prowadzenie. Jest to usługa w pełni kompleksowa oraz wysoce funkcjonalna. W takim razie, na jakimkolwiek etapie jesteście Państwo, zapraszamy do uniwersalnej obsługi - założymy, pomożemy, będziemy koordynować precyzyjnie i z dbałością o najmniejszy detal, a oprócz tego, dostarczymy niezbędne dokumenty na pewno na zaplanowane czas i miejsce.